Opracowania

 • Badania dla sektora publicznego – Jerzy Głuszyński

Newsletter Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku nr 105. Październik 2013

zobacz_artykul_btn

 • Skutki wykluczenia społecznego dla europejskiej gospodarki – Jerzy Głuszyński

Europejskie Forum Nowych Idei 2013. Jak włączyć grupę wykluczonych do krwiobiegu gospodarki?

zobacz_artykul_btn

 • Dzieci o mleku. Mówią, że lubią, ale piją zbyt rzadko.

Polska Izba Mleka, 2013

zobacz_inf_btn

 • Marka Polska potrzebuje celu i dobrego zarządzania – Jerzy Głuszyński

Magazyn Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska 03/2013

zobacz_artykul_btn

 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Poddziałania 5.2.1 POKL
  „Jak doskonalą się samorządy?”

Na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 2012

zobacz_raport_btn zobacz_broszure_btn

 • Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012

zobacz_raport_btn

 • Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych w 2012 r.

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 2012

zobacz_raport_btn zobacz_broszure_btn

 • Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych i rynkowych. Raport porównawczy.

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 2012

zobacz_raport_btn zobacz_broszure_btn

 • Opinia społeczna czeka na wdrożenie Projektu P1. Główne wnioski z badania opinii zrealizowanego na rzecz projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2012
Artykuł znajduje się na stronie nr 8.

zobacz_artykul_btn

 • Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego – sektor rolnictwa.

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, 2012

zobacz_raport_btn

 • Foresight jako narzędzie optymalizowania rozwoju, w: Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla powiatu malborskiego na lata 2012-2019.

Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, 2012

zobacz_artykul_btn

 • Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011

zobacz_raport_btn

 • Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań w roku 2010/2011.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011

zobacz_raport_btn

 • Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, wybranych kierunków, którzy ukończyli naukę w roku akademickim 2008/2009.

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, 2011

zobacz_raport_btn

 • Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego – sektor producentów maszyn i urządzeń.

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, 2011

zobacz_raport_btn

 • Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010

zobacz_raport_btn

 • Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010

zobacz_raport_btn

 • Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020.

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009

zobacz_raport_btn

 • Polska 2020. Spojrzenie z przyszłości.

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009

zobacz_broszure_btn

Multimedia

 • Czym są agencje badawcze i dlaczego o nich mówimy?

Wykład Jerzego Głuszyńskiego dla Portalu Naukowca, 2012

zobacz_wideo_btn

 • O Narodowym Programie Foresight Polska 2020 i badaniu eksperckim Delphi.

Wywiad TV Biznes z Jerzym Głuszyńskim

zobacz_wideo_btn

GRAFIKA_opracowania