Oferta

  • kompleksowa organizacja i realizacja zleconych badań społecznych, społeczno-ekonomicznych i rynkowych (od projektu do prezentacji wyników, wniosków i rekomendacji)
  • realizacja ewaluacji polityk publicznych, programów wdrożeniowych, projektów badawczych, kampanii informacyjnych, itp.
  • społeczne i rynkowe badania eksperckie (realizowane w oparciu o własną metodologię)
  • konsulting z zakresu marketingu i komunikacji społecznej
  • opiniowanie i ocena działalności badawczej innych podmiotów
  • edukacja i szkolenia z zakresu badań społecznych i rynkowych
  • organizacja i prowadzenie paneli dyskusyjnych, seminariów, warsztatów, konferencji
  • działalność wydawnicza i publicystyczna
  • organizowanie zespołów zadaniowych do realizacji wartościowych społecznie przedsięwzięć

 

GRAFIKA_oferta