O nas

Instytut Badawczy ProPublicum realizuje profesjonalne badania o tematyce społecznej i społeczno-ekonomicznej (w tym badania ewaluacyjne służące realizacji polityk publicznych opartych na dowodach) oraz unikatowe badania rynkowe.
 
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, jednostek akademickich, prywatnych firm, organizacji społecznych i politycznych.
 
Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych, w oparciu o prawo zamówień publicznych i z wykorzystaniem funduszy unijnych. Dla podmiotów komercyjnych świadczy usługi aktywnego konsultingu z zakresu marketingu i PR. Efektywnie łączy usługi badawcze z fachowym doradztwem i z wdrożeniami proponowanych rozwiązań.
 
Podejmuje się realizacji złożonych, niestandardowych projektów badawczych z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zachowując standardy Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.
 
Umiejętność zastosowania szerokiego repertuaru metod badawczych oraz otwartość na innowacje umożliwia realizację przedsięwzięć służących kreacji wartościowych strategii społecznych i rynkowych.
 
Służy wiedzą ekspercką zainteresowanym osobom i instytucjom.
 
Filozofią działania Instytutu Badawczego jest realizowanie zadań posiadających jasno wyartykułowany sens poznawczy i praktyczny. Pomaga nam w tym postawa społecznego zaangażowania.

Zespół

Instytut Badawczy ProPublicum został utworzony w 2010 roku jako autorski projekt zbudowania firmy „opartej na wiedzy”, otwarty dla ekspertów zainteresowanych podobną filozofią działania.
 
Organizuje zespoły zadaniowe złożone ze sprawdzonych współpracowników – specjalistów z różnych dziedzin. Projekty realizuje samodzielnie lub w ramach konsorcjów z firmami badawczymi i konsultingowymi, zespołami akademickimi, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, zwiększając w ten sposób swoje możliwości realizacyjne.
 
Projektami badawczymi Instytutu kierują:

Anna Kowalewska

zdjecie

Imię Nazwisko

Absolwentka socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorantka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ekspert w zakresie badań społecznych i społeczno-gospodarczych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach badania opinii i rynku (projektowanie, realizacja i analiza wyników badań społecznych). W latach 1998 – 2009 zatrudniona w Pentor Research International, w latach 2009-2010 pracownik naukowy Politechniki Białostockiej. Od 2010 roku do chwili obecnej – prezes zarządu Instytutu Badawczego ProPublicum.
 
Zrealizowała ponad 200 projektów badawczych, w tym projekty o znacznej złożoności metodologicznej, łączące różnorodne i nowatorskie techniki badawcze, pionierskie w skali kraju (dotyczące firm rodzinnych w polskiej gospodarce, upadłości przedsiębiorstw, potrzeb i aspiracji kulturalnych Polaków, badania ewaluacyjne wśród przedsiębiorstw z użyciem metody Propensity Score Matching, badania eksperckie z wykorzystaniem metody Delphi).
 
Współpracowała ze środowiskiem naukowym, m.in. przy projektach typu foresight (Narodowy Program Foresight Polska 2020 i Foresight technologiczny NR FOR Podlaskie 2010), oraz z międzynarodowymi klientami.
 
Laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, za empiryczną pracę magisterską w dziedzinie socjologii. Wykładowca podyplomowych studiów Collegium Civitas „Zarządzanie przyszłością. Foresight i planowanie strategiczne”.
 
Autorka wielu publikacji naukowych i poświęconych popularyzacji wyników badań społecznych. Współautorka publikacji książkowej „Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia” (Wolters Kluwer, Warszawa 2009).

Jerzy Głuszyński

Doktor socjologii. Ekspert w zakresie badań społecznych i społeczno-gospodarczych. Lider firm i zespołów badawczych, z wieloletnią praktyką zdobytą w różnego typu instytucjach. Współzałożyciel i wiceprezes Pentor Research International S.A. w latach 1991-2011. Wcześniej był m.in. sekretarzem naukowym Centrum Badania Opinii Społecznej i adiunktem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Zarządzał projektami badawczymi o strategicznym znaczeniu, realizowanymi na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek naukowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów foresight – związanych z opracowaniem długookresowych wizji rozwojowych w porozumieniu między decydentami, środowiskiem naukowym, biznesem i opinią publiczną.
 
Członek wielu zespołów doradczych i konsultacyjnych (od 1989 roku Zespół Konsultacyjny ds. Badań Społecznych Kancelarii Premiera, zespół konsultacyjny Premiera W. Cimoszewicza, Narodowa Rada Integracji Europejskiej, zespół ekspercki Prezydenta RP ds. referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zespół doradczy Ministra Szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych).
 
Współorganizator i wieloletni prezes i członek władz branżowych organizacji badawczych: Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii oraz organizacji samorządu gospodarczego.
 
Komentator wydarzeń społecznych i politycznych w telewizji, radiu i prasie. Autor licznych wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych, artykułów w prasie codziennej i fachowej.

onas